ЕБС-ийн удирдлага, Физик, Технологи, Мэдээлэл технологи, Бага ангийн багш нар сургалтад хамраглаа

21-р зууны зорилтот ур чадварыг хөгжүүлэх STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) буюу ШИМТ+ (Шинжлэх ухаан, Инженерчлэл, Математик, Технологи, Сэтгэлгээ-гоо зүйн) хөтөлбөрийн онцлог, ач холбогдол, давуу тал, олон улсын туршлага, үр дүнг таниулах, ойлгуулах зорилготой сургалтад ЕБС-ийн удирдлага, Физик, Технологи, Мэдээлэл технологи, Бага ангийн багш нар хамраглаа.
Сургалтын зорилт:
➡️ЕБС-ийн удирдлага, физик, технологи, бага ангийн багш нарт “Боловсролын чиг хандлага, 21-р зууны хамгийн эрэлттэй ур чадварууд, түүнийг хөгжүүлэх арга зүйг” танилцуулах
➡️ШИМТ Prime, ШИМТ Science, ШИМТ DigiTech цогц шийдлүүд буюу агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүнтэй туршилт хийх, үйлдэн суралцах замаар танилцах
Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ