СӨБ-ын багш, арга зүйч, эрхлэгч нар сургалтад хамрагдаж байна

21-р зууны зорилтот ур чадварыг хөгжүүлэх STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) буюу ШИМТ+ (Шинжлэх ухаан, Инженерчлэл, Математик, Технологи, Сэтгэлгээ-гоо зүйн) хөтөлбөрийн онцлог, ач холбогдол, давуу тал, олон улсын туршлага, үр дүнг таниулах, ойлгуулах зорилготой сургалтад СӨБ-ын багш, арга зүйч, эрхлэгч нар хамрагдав.
Зорилт:
➡️ СӨББ-ийн Удирдлага, арга зүйч, багш нарт “Боловсролын чиг хандлага, 21-р зууны хамгийн эрэлттэй ур чадварууд, түүнийг хөгжүүлэх арга зүйг” танилцуулах
➡️ ШИМТ kinder цогц шийдэл буюу агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүнтэй туршилт хийх, үйлдэн суралцах замаар танилцах
Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ