Хүрээлэн төв.

 1. Анагаах ухааны хүрээлэн
 2. Археологийн хүрээлэн
 3. Биологийн хүрээлэн
 4. Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
 5. Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн
 6. Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн
 7. Геологийн хүрээлэн
 8. Дулааны, техник, үйлдвэрлэлийн экологийн хүрээлэн
 9. Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 10. Мал эмнэлгийн хүрээлэн
 11. Математик, тоон технологийн хүрээлэн
 12. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв
 13. Одон орон, геофизикийн хүрээлэн
 14. Ой модны сургалт, судалгааны хүрээлэн
 15. Олон улс судлалын хүрээлэн
 16. Палеонтологийн хүрээлэн
 17. Стратеги судалгааны хүрээлэн
 18. Тархи, сэтгэл судлалын хүрээлэн
 19. Технологийн инкубатор
 20. Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн
 21. Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн
 22. Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 23. Ургамал, газар тариалангийн хүрээлэн
 24. Уул уурхайн хүрээлэн
 25. Физик, технологийн хүрээлэн
 26. Философийн хүрээлэн
 27. Хими, химийн технологийн хүрээлэн
 28. Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн
 29. Хэл зохиолын хүрээлэн
 30. Цөмийн физикийн судалгааны төв
Хуваалцах
Хуваалцах: