Гарааны бизнес эрхлэх сонирхолтой иргэдэд богино хугацаанд цогц мэдлэг, мэдээлэл өгөх, идэвхжүүлэх зорилготой сургалт болж байна.

✅Орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгахад чиглэгдсэн гарааны бизнес эрхлэх сонирхолтой иргэдэд богино хугацаанд цогц мэдлэг, мэдээлэл өгөх, идэвхжүүлэх зорилготой сургалт болж байна.
Сургалтын зорилт:
➡️Инновац, гарааны бизнес, маркетинг, хөрөнгө оруулалтын цогц мэдлэг өгөх;
➡️Хувь хүний хөгжлийн төлөвлөлт, бизнесийн стратеги, загвар боловсруулах, цахим систем ашиглах, багаар ажиллах чадвар олгох;
➡️Шилдэг бизнес санааг гарааны бизнесийн загвараар хөгжүүлэх, инновац нэвтрүүлэхэд зөвлөмж өгөх;
✅
Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ