ОНОЛ АРГАЗҮЙН СЕМИНАР №2

✅️Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн энэ удаагийн онол аргазүйн семинарт:
🌱Ургамалжлын экологи, ургамлын эдийн засгийн лабораторийн ЭШДадА, Магистр (M.Sc) М.Даваагэрэл “Sentinel 2 хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан хашсан болон хашаагүй талбайг харьцуулах”
🌱Ургамлын интродукц, генетик нөөцийн лабораторийн ЭШДадА Б.Сарнай “Говийн их дархан цаазат газрын А хэсгийн орчны бүсийн бэлчээрийн даацыг хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан тооцох нь” сэдвүүдээр тус тус семинар хэлэлцүүлнэ.
Хэзээ: 2024 оны 02 дугаа сарын 16-нд 11 цагт
Хаана: ШУА-ийн хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн 1 дүгээр байр, 4 давхар 410 тоот
Хуваалцах
Хуваалцах: