Борлонгийн ноолууран сүлжмэл бүтээгдэхүүн

Борлонгийн ноолууран сүлжмэл бүтээгдэхүүн Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн нь 2016 оноос эхлэн суурь судалгааг хэрэгжүүлж, үр дүнгээр нь 2022 оноос эхлэн инновацын шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн болох борлон ямааны нарийн, хямд үнээр зах зээлд борлуулагддаг түүхий эдээр тансаг зэрэглэлийн Монголын Хаан Ширхэгтийн ангилал (15.9 мкм-ээс доош голчтой)-д багтах нэхмэл сүлжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, түүхий эдийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж эхлээд байна.
✅️Хөвсгөл аймгийн “Жинст Мөрөн” ХХК-тай хамтран ноолуурын гарцыг түүхий борлон эдийн сайжруулах, орлогыг нэмэгдүүлэх, ямааны чанар, малчдын тогтвортой болгох, эдийн дундын жуучлалгүй түүхий бэлтгэлийн системийг бий
болгох, бэлчээрт ээлтэй, эрүүл малыг өсгөх, энэ тал дээр малчдын мэдлэг, мэдээллийг хүртээмжтэй болгох, сургалт сурталчилгааны ажлыг тасралтгүй явуулах, орон нутагт ажлын байрыг бий болгох, үндэсний үйлдвэрүүдтэй кластер
(Говь, Бүүвэй Кашмер, Туяа, Юнайтед Кашмер үйлдвэрүүд хамтарсан)-аар ажиллаж дотооддоо нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж экспортод гаргах бүтээгдэхүүнийг бий болгон ажиллаж байна.
✅️Төслийн үр дүн:
🌱Нарийн ширхэгттэй борлонгийн ноолуур хөдөө орон нутагт малчид, малчдын
хоршоонд ангилан ялгаж, өнгөөр нь бэлтгэх, мөшгөх тогтолцоог бүрдүүлжээ.
🌱Борлонгийн ноолуурын үнэ өссөн (2023 оны байдлаар 138,000 төгрөгтэй байна)
Ноолуурын салбарт нарийн 48/2 ээрмэлээр тансаг зэрэглэлийн борлонгийн ноолууран шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг бий болгосон байна.
🌱Үндэсний үйлдвэрүүдийг хооронд нь кластераар ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн
Малчдын өрхийн орлого нэмэгдсэн (хямд үнээр зарагддаг борлонгийн ноолуурыг зах зээлийн ханшаар худалдан авч эхэлж байна)
🌱Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүд, ялангуяа Говь ХК борлонгийн ноолуураар нарийн ээрмэл үйлдвэрлэх сонирхол ихэссэн байна.
Хуваалцах
Хуваалцах: