“Шинжлэх Ухаан технологийн төсөл хөтөлбөр боловсруулах, хууль эрх зүйн шинэчлэлт санхүүжилтийн зарцуулалт, түүний хяналт”сэдэвт илтгэлд та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хэзээ: 2024 оны 02 сарын 14-ний өдөр 10:00 цагт
Хаана: УГТХүрээлэнгийн хурлын зааланд болно.
Жич: Хүн бүрд нээлттэй…
Хуваалцах
Хуваалцах: