ЗҮРХ СУДАСНЫ МЭС ЗАСЛЫН ТЕХНОЛОГИ

✅️Зүрхний төрөлхийн хавсарсан гажгийн онош ба мэс засал, хавхлагын гажгуудыг хиймэл хавхлагаар солих, том судасны эмгэгүүдийг оношлох, түүний мэс заслын эмчилгээ тэдгээрийн мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний талаар үндсэн судалгаа явуулж, шинжлэх ухааны үндэстэй дүгнэлтүүд гарган дээрх аргуудыг эмнэлгийн практикт нэвтрүүлжээ. Зүрхний хэм алдагдал, зүрхний дамжуулах замын хоригоос зүрхний агшилтын тоо удааширсан өвчтөнд “цахилгаан идэвхижүүлэгч” (пейсмекер) суулгах ажлыг практикт нэвтрүүлжээ. Зүрхний төрөлхийн ба олдмол хавсарсан, хүндэрсэн гажгуудыг эрт оношлох, зүрхний титэм судасны эмгэгийг ангиографийн аргаар оношлох, мэс заслын дараах эдгэрэлтийн үр дүнгийн үнэлгээний чиглэлээр судалгаа явуулж, Австрали улсын Сидней хотын зүрх судасны мэс заслын төвтэй хамтран зүрхний титэм судасны мэс заслыг анх Монголд хийснээр дээрх аргачлалаар жилд дунджаар 1000 гаруй ажилбар гүйцэтгэж байна.
✅️Зүрхний төрөлхийн гажиг, таславчийн дан ба хавсарсан цоорхойн рентген оношлогоо, цусны зохиомол эргэлтийн үеийн цус шингэрүүлэлтийн зөв хувилбар сонгох, нээлттэй зүрхний мэс заслын үеийн цусны хүчил суурийн байдал болон хийн найрлагын өөрчлөлтийг артерийн цусанд шинжлэх, зүрхний титэм судасны эмгэг оношлох, ангиографийн шинжилгээ хийх, чиглэлээр судалгаа явуулан нэг сэдэвт бүтээлүүд туурвиж, онолын дүгнэлт өгч практикт шилжүүлжээ. Энэ нь мэс заслын үеэр болон мэс заслын дараа гарах хүндрэлээс сэргийлэх боломжийг олгосон бөгөөд зүрхний нээлттэй мэс заслын үед ашиглагдаж байна.
✅️Зүрхний дан ба хавсарсан цоорхойн гажгийг рентгенээр оношлох, ялган оношлох, титэм судасны мэс заслын унтуулга ба мэдээгүйжүүлэл, нээлттэй зүрхний мэс заслын үеийн артерийн цусны хийн солилцооны байдал, 2 ба 3 хавхлагын гажгийг мэс заслаар засах үеийн цусны зохиомол эргэлт явуулах онцлогуудыг тус тус тодорхойлсон. Зүрхний мэс заслын үед зүрхийг зогсоож, цусны зохиомол эргэлт хийх орчин үеийн аппаратыг суурилуулсан бөгөөд перфузиологи эмч нарыг бэлтгэх ажлын үндэс суурь тавигдсан. Зүрхний зохиомол эргэлтийн аппараттай мэс засал жилд дунджаар 300 гаруй удаа
хийгдэж байна. Цусны бага эргэлтийн рентген шинжилгээгээр зүрхний таславчийн дан цоорхойг оношлох аргыг мэс заслын практикт нэвтрүүлснээр төрөлхийн гажгийг эрт оношилж, мэс заслын хүндрэлээс сэргийлэх орчин үеийн дэвшилтэт технологи болсон байна.
✅️Төслийн үр дүнгээс эмч, эмнэлгийн байгууллагад дислипидеми болон архаг ишемит өвчний заавруудыг хүлээлгэн өгч, цаашид оношилгоо эмчилгээний тал дээр гарах эрсдэлийг бууруулах боломжийг бүрдүүлжээ. Солонгос Улсын зүрхний мэс заслын төвтэй хамтран ажиллаж, мэргэжилтэн сургаж хүнд хэлбэрийн гол судасны цүлхэнг засах мэс заслыг анх удаа өөрийн улсад хийсэн байна.
Хуваалцах
Хуваалцах: