ЗҮРХ, СУДАСНЫ ӨВЧНИЙГ ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ ТЕХНОЛОГИ

✅️П.Н.Шастины нэрэмжит Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн судлаачдын баг “Зүрхний цочмог шигдээсний эрт үеийн оношилгоо, эмчилгээг эмнэлзүйн практикт нэвтрүүлэх нь” сэдэвт цөм технологийн төслийг 490.3 сая төгрөгийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлжээ.
✅️Зүрхний цочмог шигдээсний үед 2016 онд 11 өвчтөнд 2018 онд 9 нийт 20 өвчтөнд ТиСДЭ хийх явцад бүлэн соруулах эмчилгээ хийж, титэм судсанд шинээр үүсэж тогтсон бүлэнг соруулан авч дараа нь стент тавьсан нь үр дүн 95% байлаа. Төсөлт ажлын хугацаанд титэм судаснаас бүлэн соруулах эмчилгээг улсын хэмжээнд анхлан амжилттай хийж гүйцэтгэн практикт нэвтрүүлжээ.
✅️Зүрхний шигдээсний үед титэм судасны дотуурх эмчилгээний явцад титэм судас хатуурч шохойжсон, товруутай бөглөрлийн үед баллон, стент нэвтрэхгүй үед титэм судасны товруу
шохойжилтыг өрөмдөх (атерэктоми) эмчилгээг 2 өвчтөнд хийж, стент тавьж эмчилсэн нь энэ салбарт анх удаа шинэ технологиор хийсэн эмчилгээ болжээ. Тус эмнэлэгт гадаадын 15 орны 41 иргэд эмчилгээ хийгдэсний 13(31,7%) БНХАУ-ын иргэн, 5(12,1%) нь ОХУ-ын иргэн, 4(9,7%) БНСУ-ын иргэн байлаа. Энэ нь манай улсад титэм судасны дотуурх оношилгоо, эмчилгээний энэхүү арга дэлхийн жишигт хүрч бүрэн нэвтэрсний баталгаа юм.
✅️Зүрхний ишеми өвчин, зүрхний шигдээсний үе шат хүнд хөнгөний зэргээсээ хамааран зүрхний титэм судасны бичил мэс засал болон титэм судсан дотуурх мэс заслын аргаар эмчилгээ хийлгэсэн нийт тохиолдлын 60% нь ажил хөдөлмөр эрхэлж, амьдралын чанар нь дээшилж, амьдрах хугацаа нь 5-10-15 жилээр уртасч байгаа нь нийгэм, эдийн засгийн томоохон үр дүн билээ.
✅️Титэм судсан дотуурх оношилгоо, эмчилгээ 8 саяас 24 сая төгрөгөөр хийгдэж байна. Гадаадад явж эмчлүүлдэг байсан тэр үед титэм судсан дотуурх мэс заслын эмчилгээний өртөг нь
хэдэн тэлэгч (стент) хэдэн судсанд тависнаасаа хамаарч 15-30 мянган ам доллар байжээ. Өнгөрсөн хугацаанд эмчилгээ хийгдсэн 12700 хүнээр тооцож үзвэл ихээхэн хэмжээний эдийн
засгийн хэмнэлтийг бий болгожээ.
Хуваалцах
Хуваалцах: