• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 378909

Ил тод байдал

5686

Монгол эрдэмтэн

6210

Диссертацийн бүтээлүүд

4281

Эрдэм шинжилгээний төсөл

Монгол Эрдэмтдийн бүтээлийн онлайн ХУдалдаа

Хуваалцах