Шинжлэх Ухаан Технологи Инновацыг Орон Нутагт Нутагшуулья Аян

Хэлэлцүүлэг_1
Хэлэлцүүлэг_2
Хэлэлцүүлэг_3
Үндсэн хэлэлцүүлгээс гадна
1_#Инновацын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа
#Хөгжимт жүжгийн театрын гадна талбай 09:00-17:00 цаг
2_#Хог хаягдлын менежмент
мэргэжлийн сургалт
#Аймгийн ЗДТГ-ын 107 тоот 09:00-17:00 цаг
3_#Стартап менторшип арга хэмжээ
#Аймгийн ХХҮГ-ын сургалтын танхим 09:00-17:00 цаг
4_#Шинжлэх ухаанд суурилсан анагаах ухаан мэргэжлийн арга зүйн сургалт
#Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 324 тоот 10:00-16:30 цаг
5_#Уур амьсгалын өөрчлөлт малын эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа нөлөөлөл
#Аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхим 09:00-12:30 цаг
6_#Шимт боловсролын инновацын танилцуулга сургалт
#Булганы 1-р сургуулийн урлаг заал 10:00-12:30 цаг
7_#Миний анхны инженерчлэл сургалт, арга хэмжээ
#Булганы Эрдмийн өргөө цогцоолбор сургууль 09:00-17:00 цаг
Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ