Фото агшин

#Миний кодын эхлэл. Хүүхдүүд сургалтаар сурсан анхны даалгавраа амжилттай гүйцэтгээд бөөн баяр хөөр нүүр дүүрэн инээмсэглэл.
#ШинжлэхУхаанТехнологиИнновацыгОрон нутагт түгээн дэлгэрүүлэх аян.
Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ