Мал эмнэлгийн шинжлэх ухаан, технологи, инновацын сүүлийн үеийн ололтууд

Б.Батцэцэг доктор (Ph.D), профессор, Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн захирал

Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ