Сэлэнгэ аймгийн цөлжилт газрын доройтол, үнэлгээ, тэмцэх арга хэмжээ

ШУА, Газарзүй геоэкологийн хүрээлэн, Цөлжилтийн судалгааны салбарын ЭШ-ний тэргүүлэх ажилтан А.Хауленбек доктор (Ph.D)

Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ