“BRAIN DRAIN TO BRAIN GAIN” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЭХЭЛЖ БАЙНА

✅Хөгжиж буй болон буурай орны иргэд мөнгө болон амьдралын таатай нөхцөлтэй улс орныг сонгож, цагаачилсан тоо баримтыг хэмждэг “Brain Drain Index”-р манай улс 2007-2023 оны дүнгээр 177 орноос 123 дугаарт жагссан байна.
✅Тус индексээр манай улсын тархины урсгалын байдал 2019 онд 3.80 хувьтай байсан бол 2023 онд 4.20 болж нэмэгдсэн байна.
✅Тиймээс Монгол Улсын Засгийн газраас гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаа иргэдийг эх орондоо эргэн ирж ажиллах, хилийн чанадаас улс орныхоо эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.
Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ