ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУДАЛГАА

✅Хучлагатай тариалангийн технологийн судалгаагаар тариалангийн талбайн хөрсний гадаргууд 3 т сүрлэн хучлага үүсгэснээр хавар тарилтын үед хөрсний үр суух гүний дулааныг 2 хэмээр бууруулж, хөрсний өнгөн хэсгийн чийгийг нэмэгдүүлснээр таримлын үр жигд соёолох нөхцөлийг бүрдүүлж, 2014-2015 оны
дүнгээр буудайн үрийн ургацыг сэлгээний 3 ба 4 дэх жилд 1,8 ц/га-аар нэмэгдүүлж байгааг илрүүлж, хучлага бүхий сэлгээнд буудайнаас гадна ногоон масс өндөртэй тэжээлийн болон буурцагт, тосны ургамал тариалснаар хөрсөн
дээр үлдэх ногоон массыг 2-3 дахин, өвсний ургацыг 2-10 дахин, сэлгээний 3-4 дэх жил тэжээлийн үет таримал тариалснаар үрийн ургацыг гантай жил 0,2-1,2 ц-ээр, хэвийн жил, 1,1-5,3 ц-ээр нэмэгдүүлэх боломжтойг тогтоожээ.
✅Монгол орны хөрс цаг уурын нөхцөлд атаршсан талбайг механикаар боловсруулж буудай тариалахад 18,9 ц/га ургац өгч, химийн уриншид тариалсанаас 2,1 ц/га, хосолсон уриншийн хувилбараас 1,1 ц/га-аар тус тус
илүү байна. Химийн уриншид тариалсан буудайн ургац тарилттай хамт хэрэглэсэн эрдэс бордооны нөлөөнд 3,1 ц/га буюу 18,5%-иар, механик болон хосолсон уриншид тариалсан буудайг эрдэс бордооны N60P40K40 тунгаар
бордоход ургац бордоогүй хувилбараас 6.7- 6,9 ц/га-аар илүү ургац бүрдүүлж байна.
✅Газар тариалангийн төвийн бүсийн усалгаатай үр тарианы вандуй-буудай-рапс гэсэн 3 талбайт, үр тариа тэжээлийн чиглэлээр вандуй–буудай-арвай-наранцэцэг гэсэн 4 талбайт сэлгээ мөрдөж эхэлбэл дараачийн 3-4 эргэцийн явцад хөрсний үржил шим тогтворжин үр тарианы ургац 25-28 ц/га хүртэл нэмэгдэх бололцоотойг тогтоожээ.
Хуваалцах
Хуваалцах: