“TED SCIENCE” ЛЕКЦЭД ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА

✅/Судлаач нарт зориулсан эрдэм шинжилгээ, судалгаа боловсруулалтын ажлыг боловсруулах ахисан түвшний тусгай лекц/
✅Дэлхийн эрдэмтдийн чансааг илэрхийлдэг олон улсын эрдэм шинжилгээний судалгааны бүтээлээс эшлэл авсан, h-индексийн үзүүлэлтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монголын шинжлэх ухааны салбарын эрдэмтдийн шинжлэх ухааны лекцийн зорилго:
📍 Олон улсын томоохон /peer reviewed/ эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн шаардлага хангасан шинжлэх ухааны өгүүлэл бичих стандарт жишиг, арга зүйд суралцах;
📍 Судалгаа боловсруулалтын ажлыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлж, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх;
📍 Эрдэмтэн, судлаачдын манлайлал, хариуцлага, нийгмийн оролцоог дээшлүүлэхэд анхаарч салбарын хүний нөөцийн ур чадавхжуулах, оюуны хөрөнгө оруулалт бүхий мэдлэг, мэдээлэл өгөх;
👉Хэзээ: 2024 оны 03 сарын 05-ны өдрийн Мягмар гараг, 10:00-12:30 цаг
👉Хаана: ШУА-ийн Их чуулганы танхим
👉Хамрах хүрээ: Эрдэм шинжилгээний байгууллагын эрдэмтэн, судлаач нар оролцоно.
👉Бүртгэл: Цахим бүртгэлийн холбоосыг нээлттэй байршуулах ба бүртгэл 2024.03.04-ний 14:00 цагт хаагдана.
Доорх холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү👇
Хуваалцах
Хуваалцах: