ДОРНОД МОНГОЛЫН УЛААН ҮҮЛДРИЙН ҮХЭР

✅️Дорнод аймгийн Халх гол, Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт суманд үржүүлж байгаа Дорнод талын махны хэвшилийн үхэр нь сүргийн бүтэц, тархалт, цөм сүрэг, анги чанарын үзүүлэлтээр Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А-145 дугаар тушаалаар батлагдсан “Үржлийн малд хянан магадалгаа хийх, баталгаажуулах, үүлдэрлэг байдлыг тодорхойлох, хяналт тавих журам”-д заасан шаардлагуудыг хангасан тул Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А-507 дугаар тушаалаар уг үхрийг “Дорнод Монголын улаан үхэр” нэртэй бие даасан үүлдрээр баталгаажуулсан бөгөөд энэ нь тэрхүү бүсэд анх бий болгосон өндөр ашиг шимт сүрэг бөгөөд Монгол Улсад бий болгосон биеэ даасан махны чиглэлийн 3 дахь үүлдрийн үхэр болсон. 1996, 1997 онууд Түмэнцогт сумын “Дорнод талын махны хэвшлийн үхэр”-ийн дархан ангийн 6 бухнаас 4600 орчим тун үр авч Малын удмын сангийн үндэсний төвийн генийн санд хадгалсан юм. Эдгээр үрнээс 1800 тун үрийг иргэд, аж ахуйн нэгжийн үхэрт ашиглажээ.
✅️Дорнод монголын улаан үхэр нь жилийн турш бэлчээрийн маллагаанд Монгол үүлдрийн үхэртэй ижил нөхцөлд маллагдаж байгаа боловч нас гүйцсэн бухны амьдын жин 570-650 кг, шүдлэн бух 380-420 кг, үнээ 380-450 кг, охин шүдлэн 320-350 кг, 18 сартай бухан тугал 280-320 кг, охин бяруу 260-290 кг, 7 сартай эр тугал 155 165 кг, охин тугал 140-150 кг жин татаж байгаа нь монгол үүлдрийн үхрээс нас бүрдээ 10-30 хувь буюу 35-100 кг-аар илүү, Түмэнцогтод үржүүлж байгаа тохиромжтой хэвшлийн үхэр нас бүрдээ дунджаар 60-126 кг-аар илүү жинтэй байна.
Хуваалцах
Хуваалцах: