МОНГОЛ ИННОВАЦИ…№2

ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн сургуулийн лабораторид үхэр, адуу, хонь, ямааны өндгөвчнөөс нь өндгөн эсийг соруулж аваад ин витро орчинд бойжуулж өөр малд шилжүүлэн суулгах мэс засал хийхийн зэрэгцээ хөврөлийн сан бүрдүүлэх ажлыг өргөжүүлсээр байна

Хуваалцах
Хуваалцах: