БИОЛОГИЙН_САЛБАРЫН_ҮР_ДҮН

2017-2019 онд гүйцэтгэсэн “Биотехнологийн аргаар гарган үйлдвэрлэлд авсан нэвтрүүлэх эмийн бамбайг нь” сэдэвт инновацийн төслийн хүрээнд биотехнологийн аргаар гаргаж авсан эмийн бамбайн 1000 гаруй бичил ургамлыг Төв аймгийн Жаргалант сумын Хүрэн Бугатын аманд байрлах “Их тайга” ХХК ийн эмийн ургамлын плантацид шилжүүлэн амжилттай ургуулж, биотехнологийн аргаар ургуулсан эдгээр эмийн ургамлыг үйлдвэрлэлд ашиглаж байна.
✅️“Шинэ төрлийн коронавирус SARS-CoV-2 ийн халдварыг илрүүлэх фермент холбоот эсрэгбиеийн урвалын (ЭЛИЗА) оношлуурын цомог боловсруулах” сэдэвт судалгаа, инновацийн төслийн хүрээнд оношлуурыг бүтээжээ. SARS-CoV-2 вирусийн өндөр геномын тогтвортой, дархлаа төрүүлэх чадвар бүхий N уургийг сонгон ашиглаж, оношлуурын загвар гарган авсан ба оношлуурын мэдрэг чанар 94%, өвөрмөц чанар 91.6% байна.
✅️Энэхүү оношлуурын болон нэгж шинжилгээний үнэ өртөг гадаадын ижил төстэй оношлууруудаас 3-4 дахин хямд, чанар аюулгүйн талаас тэдгээрийг бүрэн орлохоос гадна уг оношлуур нь хэрэглэхэд хялбар, манай төв, орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарын аль ч зэрэглэлийн лабораторид одоо байгаа ЭЛИЗА уншигчийг ашиглаж шинжилгээ хийж болох давуу талуудтай юм.
Хуваалцах
Хуваалцах: