Нүүрснээс нефть төстэй шингэн бүтээгдэхүүн гаргах технологийн суурь үзүүлэлтүүд бэлэн болсон

🌱Улсын хөгжил шинжлэх ухаанаас эхтэй…
🔎“МОНГОЛ ШИЙДЭЛ” цуврал №5
Эх сурвалж: Mongol times.mn
🌐Нүүрснээс нефть төстэй шингэн бүтээгдэхүүн гаргах технологийн суурь үзүүлэлтүүд бэлэн болсон…
ШУА-ийн Нүүрсний хими технологийн лабораторийн эрхлэгч, Доктор Г.Шийрав:
Хуваалцах
Хуваалцах: