Монгол эрдэмтэд үлэг гүрвэлийн цоо шинэ зүйлийг нээсэн тухайгаа Олон Улсад зарласан

01 сарын 26, 2024

🌱Улсын хөгжил шинжлэх ухаанаас эхтэй…
Эх сурвалж: Mongol times.mn
ШУА-ийн Палеонтологийн хүрээлэнгийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга доктор (Ph.D) З.Бадамхатан…
Хуваалцах