Төв аймагт зохион байгуулагдсан аяны хүрээнд дараах үйл ажиллагаа зохион байгуулагдав Д.Одгэрэл

Хуваалцах
Хуваалцах: