Маргааш буюу 2024 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр #Төв_аймагт “шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг орон нутагт нутагшуулъя” аян 2024 зохион байгуулагдана

Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн ололт амжилтыг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шинжлэх ухаанд тулгуурлан шийдвэрлэх, мэдээллийн технологийн боломжийг таниулах, эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг үйлдвэрлэл үйлчилгээнд нэвтрүүлэх чиглэлд орон нутгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой юм.
  
Хуваалцах
Хуваалцах: