Шинжлэх Ухаан, Технологийн Сангаас Корона-вирусийн оношлуур хийх ажлыг санхүүжүүлж байна.

Хуваалцах
Хуваалцах: