Хоршоололд суурилсан хөдөө аж ахуйн хөгжлийн загвар ба 6 дугаар аж үйлдвэржилт

Ч.Баасандаш доктор (Ph.D), профессор, ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн профессор

Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ