Бүс нутагт хөдөө аж ахуйн инновацын экосистемийг хөгжүүлэх боломж

Б.Амарсанаа доктор (Ph.D), Шинжлэх ухааны паркийн захиргааны гүйцэтгэх захирал…
Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ