ШУА-ийн судалгаа хөгжүүлэлтийн үр дүнг бүс нутгийн хөгжилд ашиглах боломж

Б.Авид Академич, доктор (Sc.D), профессор, Шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ