Монголд биотехнологийн салбарт инноваци бодитой үр дүнд хүрч байгаа эсэх талаар ярилцлаа

Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ