Шинжлэх ухаанд суурилсан хөгжлийн шийдэл

✅Шинжлэх ухаанд суурилсан хөгжлийн шийдэл…
🔎БШУЯ-ны Шинжлэх ухаан, тeхнологийн бодлого, инновацын хөгжүүлэлт, хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Д.Баттогтох
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТEХНОЛОГИ, ИННОВАЦИЙГ ОРОН НУТАГТ НУТАГШУУЛЪЯ АЯН- 2024
Хуваалцах
Хуваалцах: