ШУА-ИЙН ГАЗАРЗҮЙ, ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ДОКТОРАНТ, МАГИСТРАНТ СУДЛААЧДЫН ОНОЛ, АРГАЗҮЙН СЕМИНАР…

✅ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгээс 2024 оны 1-р сараас эхлэн цувралаар зохион байгуулж буй докторант, магистрант судлаачдын судалгааны ажлаа танилцуулах онол, аргазүйн 6 дах семинар 2024 оны 3-р сарын 26-ны өдрийн 10 цагт хүрээлэнгийн 1-р байрны хурлын зааланд болно.
✅Тус семинарт Усны нөөц, ус ашиглалтын салбарын ЭШДэдА Э.Ган-Эрдэнэ Үерийн загварчлал (Ганц худгийн амны хуурай сайрын жишээн дээр) сэдвээр судалгааныхаа ажлыг танилцуулна.
Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.
Хуваалцах
Хуваалцах: