Хөнөөлт шавжтай тэмцэх “Бассиана мускардин” биобэлдмэл

✅Зохиогч: Х.Отгонжаргал, Н.Энхболд, М.Бямбасүрэн.
Микробиологийн лаборатори Б.Баттөр, Х.Батнаран
✅Тодорхойлолт: Ойн хүр эрвээхэйн хүрэнцэр болон бэлчээрийн царцаатай тэмцэх зориулалттай, шавжид өвчин үүсгэгч Beauveria bassiana мөөгөнцөрийн нутгийн омгийн биобэлдмэл.
🌍Хөнөөлт шавжтай тэмцэх “Грийн” биобэлдмэл
✅Зохиогч: М.Бямбасүрэн ба бусад. Ой хамгааллын лаборатори
✅Тодорхойлолт: Metarhizium anisopliae мөөгөнцөр нь зарим төрлийн шавжид өвчин үүсгэдэг. Metarhizium anisopliae G0922 нутгийн омгийг Монгол орны хөрснөөс ялгаж авсан. Энэ нь хүрээлэн буй орчинд хор нөлөөгүй, биобэлдмэл.
✅Биобэлдмэлийн үйлдвэрлэл, хэрэглээ: ХХААХҮЯ,БОАЖЯ болон орон нутгийн захиалгаар сүүлийн жилүүдэд бэлчээр, газар тариалан, ойн хортонтой тэмцэх байгаль орчинд халгүй аргыг хэрэглэж байна.
Хуваалцах
Хуваалцах: