“Миний кодын эхлэл” хакатон тэмцээн хүмүүн цогцолбор ахлах сургууль дээр зохион байгуулагдаж байна

Хуваалцах
Хуваалцах: