“Хурдны адуунд зонхилон тохиолддог өвчнүүд, сэргийлэх арга” сургалтад зуунмод сумын уяач, малын эмч нар хамрагдаж байна

✅️ “Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг орон нутагт нутагшуулъя” аяны хүрээнд Мал эмнэлгийн хүрээлэнгээс “Хурдны адуунд зонхилон тохиолддог өвчнүүд, сэргийлэх арга” сургалтыг адууны нийлүүлгийн өвчнийг оношлох аргууд, эрүүлжүүлэх боломж, хурдны адуунд зонхилон тохиолддог уушигны хүндрэлийн үеийн эмгэг өөрчлөлт, адууны ям өвчнийг оношлох, сэргийлэх нь, адууны хачгийн халуун өвчнийг оношлох арга, сэргийлэх боломж сэдвийн хүрээнд зохион байгуулж байна.
✅️Сургалтад Зуунмод сумын зургаан багийн 20 гаруй уяач, малын эмч нар оролцож байна.
📌“Адууны нийлүүлгийн өвчнийг оношлох аргууд, эрүүлжүүлэх боломж” Б.Баттөр /Молекул генетикийн лабораторийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан доктор, профессор/
📌 “Хурдны адуунд зонхилон тохиолддог уушгины хүндрэлийн үеийн эмгэг өөрчлөлт” Б.Мөнгөн-Очир /Эмгэг судлалын лабораторийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, доктор/
📌 “Адууны ям өвчнийг оношлох, сэргийлэх нь” Б.Хурцбаатар /Халдварт өвчин дархлаа судлалын лабораторийн эрдэм шинжилгээний ажилтан магистр/
📌“Адууны хачгийн халуун өвчнийг оношлох арга сэргийлэх боломж” Б.Давхарбаяр /Молекул генетикийн лабораторийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, магистр.
Хуваалцах
Хуваалцах: