Хамтран ажиллахыг урьж байна.

   

                Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас
шинжлэх ухаан, технологийн  салбарын  хүний нөөцийг  хөгжүүлэх, ур чадварыг
нэмэгдүүлэх зорилгоор залуу судлаачдыг мэргэшүүлэх богино хугацааны
сургалтуудыг  2022 онд зохион  байгуулахаар  төлөвлөсөн бөгөөд  сургалт зохион
байгуулах чиглэлээр хамтран ажиллах санал хүлээн авч байна.

           Сургалт хамтран зохион байгуулах хүсэлтэй байгууллагууд холбогдох
материалаа 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 15:00 цаг  хүртэл Шинжлэх
ухаан, технологийн сангийн info@stf.gov.mn цахим хаягаар хүргүүлнэ үү.
/http://stf.mn/мэдүүлэгийн-маягт/

                      Сургалттай холбоотой мэдээллийг 11-315741 дугаарын утсаар лавлана уу.

 

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН

 

Хуваалцах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээ