Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарт хийгдэж буй зарим ажлуудын талаарх мэдээ, мэдээлэл

Шинжлэх ухаан цаг үе бүрд ямагт шинийг туршин бүтээж, нээн илрүүлж, учир зангилааг тайлах эрхэм үүргийг биелүүлж ирсэн бол инновацийн тухай ойлголт нь шинжлэх ухааны үр дүнг улам бүр шинэчлэн сайжруулж, тасралтгүй хөгжүүлэх тухай ерөнхий ойлголт юм. Инновацийн энэхүү ойлголт, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг доорх сэтгүүлээс уншина уу…

https://online.fliphtml5.com/idqsk/opjx/

 

Хуваалцах
Хуваалцах: