2022 ОНООС ХЭРЭГЖИХ МОНГОЛ-ТАЙВАНИЙН ХАМТАРСАН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ТЭНЦСЭН ТӨСЛҮҮД

Шинжлэх ухаан, технологийн сан (ШУТС), Тайванийн Шинжлэх ухаан, технологийн яам (ШУТЯ) хамтын ажиллагааны хүрээнд 2022 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх МОНГОЛ ТАЙВАНИЙН хамтарсан төслийн 2 талын сонгон шалгаруулалтад дараах гурван төсөл шалгарсан байна.

Хуваалцах
Хуваалцах: