ЦАХИМ БОДЛОГО БА НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН

БШУЯ-ны сайдын 2021 оны А/23 тушаалын дагуу улсын төсвөөс санхүүжсэн судалгаа боловсруулалтын ажлын тайлангуудыг 2021 оны 1 дүгээр улиралд багтаан бүрэн эхээр (PDF) нь олон нийтэд нээлттэй хүргэхээр ШУТСангийн хамт олон ажиллаж байна.
Эхний туршилтын байдлаар data.stf.mn онлайн мэдээллийн санд 1975-2019 онуудад ШУТСангийн санхүүжилтээр хийгдсэн судалгаа боловсруулалтын ажлын (СБА) тайлангууд PDF хэлбэрээр бүрэн эхээрээ орлоо.
Та бүхнийг онлайн мэдээллийн сантай танилцахыг урьж байна.
Зарим СБА-ын тайлан бүрэн эхээр, файл хэлбэрээр байхгүй байгааг нөхөж цаасан хэлбэрээс файл болгон эсвэл төслийн удирдагчдаас файл хэлбэрээр авч онлайн мэдээллийн санд оруулж байгааг ойлгож хүлээж авна гэдэгт итгэлтэй байна.
http://data.stf.mn/Home.aspx
Хуваалцах
Хуваалцах: