Монгол-Тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

       Шинжлэх ухаан, технологийн сан (ШУТС), Тайванийн Шинжлэх ухаан, технологийн яам (ШУТЯ) хамтын ажиллагааны хүрээнд 2022 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх МОНГОЛ-ТАЙВАНИЙН хамтарсан төслийн уралдааныг зарлаж байна.

Хамтарсан төслийн чиглэлүүд:

 • Biotechnology, Bio-Science and traditional Medicine /Биотехнологи, Био-шинжлэх ухаан болон уламжлалт анагаах ухаан/
 • Artifical Intelligence, Internet of Things, Smart Machines /Хиймэл оюун ухаан, Зүйлсийн интернет болон Ухаалаг тоног төхөөрөмж/
 • Innovative Science Education and Entrepreneurship /Шинжлэх ухааны инновацилаг боловсрол болон энтерпренершип/
 • Green Energy and Ecology /Ногоон эрчим хүч болон экологи/
 • New Agriculture and Recycling Economics /Шинэ төрлийн хөдөө аж ахуй болон дахин ашиглалттай холбоотой эдийн засаг/

 Төсөл хэрэгжих хугаца:

 • 3 хүртэлх жил байх,

Төслийн санхүүжилт /дээд хэмжээ/:

 • Монгол эрдэмтдийн багийн санхүүжилт жилд 10,000 ам доллартой дүйцэхүйц төгрөг,
 • Тайванийн эрдэмтдийн багийн санхүүжилт жилд 20,000 ам доллар.

 Төслийн төслийн саналыг ирүүлэх хугацаа:

      Төсөл хэрэгжүүлэгч Монгол талын төслийн саналыг 2021 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл монгол, англи хэл дээр, цахим болон цаасан хэлбэрээр доорх хаягуудаар хүргүүлнэ.

Имэйл: foreignaffair@stf.mn

Хаяг: Мэдээлэл технологийн Үндэсний парк, 3 давхар, 317 тоот

Утас: 11-315741

 Төслийн санал мэдүүлэх хүснэгтийг англи хэл дээр эндээс татаж авна уу:

 Хамтарсан төслийн санал нь Монгол хэл дээр дараах хэлбэртэй байна:

 • Засгийн газрын 2014 оны 301 дүгээр тогтоолоор баталсан “Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”-ын Журмын 3.2 дахь хэсэгт заасан бүрдэлтэй байх,
 • Төслийн зардлыг журмын 6.3 дахь хэсэгт нийцүүлэн тооцох,
 • Төслийн өртөг зардлыг БСШУ-ны Сайдын 2016 оны А/319 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн өртөг, зардлыг тодорхойлох, түүний зарцуулалтад санхүүгийн хяналт тавих журам”-ыг  баримтлан бодитой тодорхойлсон байх,
 • Төслийн үр дүн нь журмын 8.1 дахь хэсэгт заасан хэлбэртэй байна.

Тайванийн талын хамтарсан төслийн сонгон шалгаруулалтын зарлалын линк:  https://www.most.gov.tw/folksonomy/rfpDetail/bc3382a3-5882-48e1-830f-5a56c7cc12d5?l=ch.

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Сан

Хуваалцах
Хуваалцах: