2021 ОНООС ХЭРЭГЖИХ МОНГОЛ-ТАЙВАНИЙН ХАМТАРСАН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ТЭНЦСЭН ТӨСЛҮҮД

Шинжлэх ухаан, технологийн сан (ШУТС), Тайванийн Шинжлэх ухаан, технологийн яам (ШУТЯ) хамтын ажиллагааны хүрээнд 2021 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх МОНГОЛ-ТАЙВАНИЙН хамтарсан төслийн сонгон шалгаруулалтад дараах 3-н төсөл шалгарсан байна.

 № Монгол талын удирдагч Монгол талын хэрэгжүүлэгч байгууллага Төслийн нэр Тайвань талын удирдагч Тайвань талын хэрэгжүүлэгч байгууллага
1 Х.Батмягмар Интермэд Эмнэлэг Судас хатуурлын шалтгаант зүрх судасны өвчний үед паннексин 1 уураг ба эндотелийн прогенитор эсийн эмнэлзүйн хамаарлыг судлах нь HUNG-I YEH Department of Internal Medicine, MacKay Memorial Hospital
2 Э.Жаргалхүү АШУҮИС, “ЭМЖЖ” ЧХХ эмнэлэг Монгол хүний төрөлхийн болон олдмол хэлбэрийн шалтгаан тодорхойгүй сонсгол бууралтад нөлөөлдөг генийн мутацийн тархалтыг тогтоох WU CHEN-CHI Department of Otolaryngology, National Taiwan University School of Medicine
3 С.Отгонцэцэг Электроник Холбооны Инженерчлэлийн Тэнхим, МУИС Морин хуурын найрал хөгжмийн технологийн хөгжүүлэлт TIMOTHY K. SHIH

Department of Computer Science and Information Engineering, National Central University

2022 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх МОНГОЛ-ТАЙВАНИЙН хамтарсан төслийн сонгон шалгаруулалтыг 2021 оны 2–р сарын 01 өдөр ШУТСангийн вебсайтаар зарлах болно.

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН

Хуваалцах
Хуваалцах: