ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ НАРЫН АНХААРАЛД: Хэрэгжүүлсэн судалгаа боловсруулалтын ажлын тайлангаа хүлээлгэж өгнө үү

Жич: Санхүүжүүлэгчийн нэр өөрчлөгдсөн болно.

Шаардагдах файлуудыг доорхи линкээс татна уу

Мөнгөн урьдчилгааны тайлан татах
Эрдэм шинжилгээний зардлын маягт татах
Тайлан хүлээн авах хуудас татах
Судалгаа боловсруулалтын ажлын үр дүнг үнэлэж хүлээн авсан акт татах

Хуваалцах
Хуваалцах: