ҮРГЭЛЖЛЭН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

ШУСалбар Төслийн нэр Эхэлсэн он Дууссан он Захиалсан байгууллага Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр Сайдын анх баталсан өртөг Удирдагчийн нэр Гарах үр дүн
1 Хөдөө аж ахуй Адууны нийлүүлгийн өвчний оношлуур, эмийн үйлдвэрлэл 2019 2020 БСШУСЯ Мал эмнэлгийн хүрээлэн 61500 Б.Баттөр -Адууны нийлүүлгийн өвчнийг оношлох ФХЭБУ-ын оношлуурын цомгийг (2000 дээж шинжлэх цомог) үйлдвэрлэж аймаг нийслэлийн мал эмнэлгийн лабораториудад нийлүүлнэ.

-Адууны нийлүүлгийн өвчнийг оношлох түргэвчилсэн тестийг 10000-аас доошгүйг үйлдвэрлэнэ.

-Адууны нийлүүлгийн өвчний эсрэг үйлчилгээтэй “Тридамон” эмийг 500 адууны тун үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлнэ.

-Диминазин ацетурат (Diminazene aceturate) тарилгын уусмал эмийн технологийг нутагшуулах туршилт судалгаа

2 Хөдөө аж ахуй Дорнод талын махны хэвшлийн өсвөр үхэр бордох 2019 2021 БСШУСЯ Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 90000 Т.Батсүх -Дорнод талын махны хэвшлийн өсвөр үхэр бий болгох

-Дорнод талын махны хэвшлийн үхэр сүргийн нэгжээс гарах махан ашиг шимийг нэмэгдүүлэх

-Өсвөр үхрийг чиглэлтэй өсгөн бойжуулж, тэжээл-тэжээллэгийн хүчин зүйлийг зохистой ашиглан, эрчимтэй бордон махны гарц, чанарыг богино хугацаанд дээшлүүлэх судалгаа

-Тэжээлийн нэг ба олон наст ургамлын 20 га таримал бэлчээртэй болох

-Нэг ээлжинд 100 толгой үхэр бордох энгийн шийдэлтэй битүү байр

-Дорнод талын махны хэвшлийн өсвөр үхэр бордох технологийн заавар, зөвлөмж боловсруулж батлуулах

-Судалгааны үр дүнгээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл хэвлүүлэх

-Төслийн нэгдсэн тайланг санхүүжүүлэгч, захиалагчид хүлээлгэн өгөх

3 Хөдөө аж ахуй Тэжээлийн олон наст ургамлын элит үр үржүүлэг,анхдагч үрийн аж ахуй 2019 2021 БСШУСЯ Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 50000 Ц.Дэжидмаа -Өндөр уулын бүсэд тэжээлийн олон наст ургамал Согооврын Тамир, Ерхөгийн Чулуут, Царгасны Бургалтай болон тарималжиж, нутагшсан сортуудыг үрийн зориулалтаар тариална.

-Тарималжиж, нутагшсан сортуудын сортын шинж чанарыг бататган, сайжруулах талбартай болно.

-Гадаадын тэжээлийн олон наст   ургамлын ган хүйтэнд тэсвэртэй 12-15 сортуудыг тариалж, аж ахуй, биологийн онцлогийг тодорхойлж 4-өөс доошгүй сортыг шинээр нутагшуулна

-Төслийн үр дүнд  жил бүр   тэжээлийн олон наст үет буурцагт ургамлын элит  үрийн нөөцтэй болно.

-Тэжээлийн олон наст ургамлын анхдагч  үрийн аж ахуйн ТЭЗҮ боловсруулах

-Тэжээлийн олон наст ургамлын генийн санг баяжуулна.

-Техникийн баримт бичиг боловсруулна.

4 Хөдөө аж ахуй SAPO-1 бэлдмэлийн хэрэглэх аргыг оновчтой болгох 2019 2020 БСШУСЯ Гарааны рецептор ХХК 23000 Я.Ганболд -Бэлдмэлийг ариутгах, халдваргүйтгэхэд хэрэглэх тохиромжтой нөхцөл тогтоох

-“SAPO-1” бэлдмэлийг хэрэглэх оновчтой аргууд сонгох

-Уг бэлдмэлийг малын хашаа, хороо, бууц, тоног, төхөөрөмж болон мал эмнэлгийн зарим багаж, төхөөрөмжийг халдваргүйжүүлэхэд хэрэглэх аргуудын баримт бичиг боловсруулах

-“SAPO-1” бэлдмэл бэлтгэн хэрэглэгчдэд нийлүүлэх

-Үр дүнг санхүүжүүлэгч, захиалагчид хүлээлгэн өгөх

5 Хөдөө аж ахуй Ингэний хатаамал аарц, зарим нэр төрлийн эсэг идээ үйлдвэрлэх 2019 2021 БСШУСЯ Монгол тэмээ корпораци ХХК 42100 Ч.Жавзандулам -Ингэний сүүн бүтээгдэхүүний зэх зээлийн судалгаа хийж үр дүнг боловсруулна.

-Ингэний хатаамал аарцны ашигтай загварын гэрчилгээ авч оюуны өмчөөр баталгаажуулсан үр дүн

-Ингэний аарц, хатаамал аарц, аарцыг зөгийн бал, жимс, жимсгэнээр баяжуулсан технологийн хувилбаруудаас хамгийн оновчтой эрдэс бодисын найрлага, хэмжээг Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, САМО институт, Технологийн дээд сургуулийн биохими, микробиологийн судалгаа, шинжилгээний лабораторит шинжлэн тодорхойлж, баталгаажуулсан үр дүн

-Ингэний сүүгээр удаан хадгалагдах бүтээгдэхүүн болох хатаамал аарц үйлдвэрлэх технологийн туршилт-судалгааны дүн, оновчтой шийдэл

-Ингэний хатаамал аарцны хэрэглээнд үндэслэсэн савлагааны оновчтой технологи

-Ингэний хатаамал аарцыг зөгийн бал, жимс, жимсгэнээр баяжуулан үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн үр дүн

-Ингэний хатаамал аарцыг зөгийн бал, жимс, жимсгэнээр баяжуулан бүтээгдэхүүний загварын гэрчилгээ авч оюуны өмчөөр баталгаажуулсан үр дүн

-Үр дүнг хүлээлгэн өгөх

6 Техник Наням лаборатори 2019 2020 БСШУСЯ Намхайннацаг ням ххк 20000 Ч.Нацагдорж -Гурван фазын сигнал генератор бүхий Наням лаборатори

-Төхөөрөмжийг хэрэглэх заавар

-Төслийн үр дүнгийн тайланг гаргах

7 Хөдөө аж ахуй Уртасгасан үйлчилгээтэй Лонгмонмек тарилгын бэлдмэлийн технологийг зүгшрүүлж,үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх 2019 2020 БСШУСЯ Мал эмнэлгийн хүрээлэн 20000 Б.Бямбаа -Лонгмонмек 2% бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн шугам суурилуулах

-Лонгмонмек 2% бэлдмэл үйлдвэрлэх

-Өгүүлэл хэвлүүлэх

-Төслийн тайланг захиалагч, санхүүжүүлэгчид хүлээлгэн өгөх

8 Техник Их ургац биобэлдмэлийг газар тариалан, хүнсний ногоонд хэрэглэх технологийн туршилт, зүгшрүүлэлтийн судалгаа 2019 2020 БСШУСЯ Гарааны технологийн инкубатор ХХК 38500 Л.Мөнхгэрэл -“Их ургац” биобэлдмэлийг туршиж үйлдвэрлэнэ.

-“Их ургац” биобэлдмэлийг газар тариалан, хүнсний ногоонд хэрэглэх технологийн туршилт зүгшрүүлэлтийн ажлуудыг явуулна.

-Технологийн туршилт зүгшрүүлэлтийн үеийн хэмжилтүүд хийнэ.

-Хэмжилтийн үр дүнг харьцуулан судлана.

-Эцсийн тайлан

9 Байгаль Газарзүйн цахим сургалтыг туршин нэвтрүүлэх нь 2019 2020 БСШУСЯ Ашид адист очир ХХК 35000 М.Баянтөр -“Цахим хичээл.мн” нээлттэй вэбсайт цаашид хөгжүүлэлт хийх

-7-р анги 28 сэдвээр

-8-р анги 20 сэдвээр

-9-р анги 47 сэдвээр

-10-р анги 21 сэдвээр

-11-р анги 40 сэдвээр

-Дасгал ажлын дэвтэр бэлтгэх, хэвлүүлэх /7-11 дүгээр анги/

-Газар зүйн цахим сургалтын цахим хичээлийг ашиглах зөвлөмж, гарын авлага

-Төслийн нэгдсэн тайланг санхүүжүүлэгч, захиалагчид хүлээлгэн өгөх

10 Байгаль Мод бэлтгэлийн хаягдал шилмүүснээс эфирийн тос, биоидэвхит бүтээгдэхүүн гарган авах технологи 2019 2020 БСШУСЯ Хими, химийн технологийн хүрээлэн 40000 Л.Жаргалсайхан -Эфирийн тос үйлдвэрлэх жижиг цех байгуулах

-Нэрлэгийн процессоос үүссэн усан хандаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх  технологи шинэчлэн боловсруулах

-Хатуу хаягдлын биоидэвхт шингэн, хуурай хэлбэрийн рашаан, амин дэмт малын тэжээл үйлдвэрлэх жор технологи боловсруулах

-Шилмүүснээс эфирийн тос олборлох болон хаягдлыг боловсруулах технологийн зааврыг шинэчлэн боловсруулах

-Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

-Эрдэм шинжилгээний илтгэл

-Төслийн үр дүнг хэлэлцүүлж санхүүжүүлэгч, захиалагчид хүргүүлэх

11 Техник Хонины ноос шахмал бордоо үйлдвэрлэх арга, технологи 2019 2021 БСШУСЯ Экотехнологийн хүрээлэн 50000 М.Мөнхбат -Хонины ноосон үрлэн шахмал бордооны бүтээгдэхүүн гаргах

-Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн ТТЗ-ийн горим боловсруулах

-Бүтээгдэхүүний стандартын төсөл боловсруулах

-“Хонины ноосон үрлэн шахмал бордоо үйлдвэрлэх арга технологи” нэртэй хэрэглэгчийн болон үйлдвэрлэгчийн гарын авлага боловсруулах

-“Хонины ноосон шахмал бордоо үйлдвэрлэх арга, технологи” нэртэй  патент

-Технологийн туршилт зүгшрүүлэлтээр жижиг үйлдвэр бий болгох

-Үр дүнг баталгаажуулсан тайлан

12 Техник БРУНО брендийн нэхмэл бүтээгдэхүүний технологийн туршилт, зүгшрүүлэлт 2019 2020 БСШУСЯ Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 40000 Д.Энхжаргал -Төрөл бүрийн натурал ширхэгтийн холио бүхий ноосыг үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний онцлогт тохируулан холих, холионы орцыг тогтоох

-Ноосыг задгай, ээрмэл, нэхмэл байдлаар будах технологи

-Тоног төхөөрөмжийн сонголт

-Төслийн үр дүнг тайлагнах, шинэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулах, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг танилцуулах

-Төслийн нэгдсэн тайланг санхүүжүүлэгч, захиалагчид хүлээлгэн өгөх

13 Байгаль Дауринол агуулсан эмийн бэлдмэлийн түүхий эдийг бэлтгэх, спиртэн ханд гаргах 2019 2021 БСШУСЯ Хими, химийн технологийн хүрээлэн 53800 Д.Батсүрэн -Эмийн түүхий эд бэлтгэх, хээрийн экспедици зохион байгуулж, Haplophyllum dauricum ургамлын үндэс нойтон жингээр 800 кг, хуурай жингээр 100 кг түүх

-15-20 кг Haplophyllum dauricum ургамлын газрын дээд хэсгийг түүж,зохих боловсруулалт хийж, кумаринаас нь салган хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх бэлдмэл гарган авах

-100 кг Haplophyllum dauricum ургамлын үндсийг спиртээр 4 дараалан хандалж, өтгөрүүлэн арилнафталины лигнан зонхилсон  0.25% -ийн үйлчлэгч бодис агуулсан 40 л  өтгөрүүлсэн спиртэн ханд гарган авах

-Төслийн үр дүнгийн тайланг эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж санхүүжүүлэгч, захиалагчид хүлээлгэн өгөх

14 Хөдөө аж ахуй Хүйтний улиралд адууны сүү болон махан ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, ашиглах технологи 2019 2021 БСШУСЯ Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 72580 Б.Бейсен -Мах-сүүний хэвшлийн Монгол гүү

-Мах-сүүний хэвшлийн азарга

-Саалийн гүүний тэжээллэг арчилгаа, маллгааны технологийн зөвлөмж

-Хүйтний улиралд гүүний саам, айраг бэлтгэх технологийн зөвлөмж

-Өсвөр адууг чигэлэлтэй өсгөн бойжуулах, бордох  технологийн зөвлөмж

-Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

15 Байгаль Чихэр өвсний тариалан, цай үйлдвэрлэх технологи 2019 2020 БСШУСЯ Гобиголден Сийдс ХХК 50000 Х.Отгонбилэг -Чихэр өвсний эх талбай байгуулах

-Жилийн дөрвөн улирлын үйл ажиллагаатай тариалан бий болгох

-Чихэр өвсний тариалан, цай үйлдвэрлэх технологи боловсруулан патент авах

-Чихэр өвсний органик цайны үйлдвэр байгуулах

-Төслийн нэгдсэн тайланг санхүүжүүлэгч, захиалагчид хүлээлгэн өгөх

16 Хөдөө аж ахуй Үр тарианы шинэ сортуудыг үйлдвэрлэлд хурдавчлан нэвтрүүлэх 2019 2021 БСШУСЯ Ургамал, газар тариалангийн хүрээлэн 50000 Б.Ганбаатар -Арвайн “Шимт” сортын үр үржүүлэг

-Буудайн “Дархан-160” сортын үр үржүүлэг

-Үр үржүүлгийн тусгай эрхтэй “Орхон хөгжил” ХХК-тай үр үржүүлгийн гэрээ байгуулж талбай, техник тоног төхөөрөмж, үлдэгдэл санхүүжилтээр хангуулах

-Үр дүнгийн тайланг санхүүжүүлэгч, захиалагчид хүлээлгэн өгөх

17 Хөдөө аж ахуй Ерөө үүлдрийн хэсгийн хонины генетик нөөц ашиг шимийн түвшинг биотехнологийн аргаар сайжруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх 2019 2021 БСШУСЯ Миг Усун ХХК 78370 Д.Лхагвасүрэн -Ерөө үүлдрийн хонины шилмэл сүрэг бий болгох, 2 жил үйлдвэрлэлийн нөхцөлд туршсан үр дүн, гадаад орны туршлагыг нэгтгэн дүгнэж, оновчтой хувилбарыг сонгох,

-Шилмэл сүргийн хариулга, маллагааны талаарх зөвлөмж ном хэлбэрээр бичиж гаргах.

-Биотехнологийн аргаар гарган авсан Ерөө үүлдрийн хонины хөлдөөсөн үрийг хадгалан удмын санг бэхжүүлэх

-Ерөө үүлдрийн хонины тоо толгойг богино хугацаанд нэмэгдүүлэх

-Кроссбред ноосны “Ерөө” хонийг өсгөн бойжуулах, үржүүлэг, тэжээллэг, арчилгаа маллагааны оновчтой технологи, аргачлал, загвар боловсруулж маллагааны технологийг хэвшүүлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгж, малчин өрхөд зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

-Төслийн эцсийн тайланг санхүүжүлэгч, захиалагчид хүлээлгэн өгөх

18 Байгаль Ургамлын гаралтай тосноос гадаргуугийн идэвхтэй бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи 2019 2020 БШУЯ Хими, химийн технологийн хүрээлэн 40000 Б.Хонгорзул Лабораторийн түвшинд өөрсдийн боловсруулсан технологи дээр үндэслэн техникийн ургамлын тосыг (рапс) сульфожуулах урвалд оруулах туршилтуудыг явуулах, үйлдвэрлэх арга, технологийг боловсронгуй болгох

Рапсын тосыг моно-диэтаноламинуудтай харилцан үйлчлэлцүүлж дээд тосны хүчлүүдийн алканоламин ба алкилоламидуудыг нийлэгжүүлэн гадаргуугийн идэвхтэй шинэ бэлдмэл гарган авах

Судалгаа боловсруулалтын үр дүнд гарган авсан бэлдмэлүүдийг арьс шир, ноосон нэхмэлийн үйлдвэрлэлд туршин нэвтрүүлэх, зах зээлд  нийлүүлэх боломжийг судлах

Гадаргуугийн идэвхтэй шинэ бэлдмэл гарган авах судалгааны үр дүнг хэвлэн нийтлэх

Гадаргуугийн идэвхтэй шинэ бэлдмэл бүтээгдэхүүний загвар гаргах оюуны өмчийн гэрчилгээ авах

 

Хуваалцах
Хуваалцах: