• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 378913

ЦАХИМ БОДЛОГО БА НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН

03 сарын 25, 2021
БШУЯ-ны сайдын 2021 оны А/23 тушаалын дагуу улсын төсвөөс санхүүжсэн судалгаа боловсруулалтын ажлын тайлангуудыг 2021 оны 1 дүгээр улиралд багтаан бүрэн эхээр (PDF) нь олон нийтэд нээлттэй хүргэхээр ШУТСангийн хамт олон ажиллаж байна.
Эхний туршилтын байдлаар data.stf.mn онлайн мэдээллийн санд 1975-2019 онуудад ШУТСангийн санхүүжилтээр хийгдсэн судалгаа боловсруулалтын ажлын (СБА) тайлангууд PDF хэлбэрээр бүрэн эхээрээ орлоо.
Та бүхнийг онлайн мэдээллийн сантай танилцахыг урьж байна.
Зарим СБА-ын тайлан бүрэн эхээр, файл хэлбэрээр байхгүй байгааг нөхөж цаасан хэлбэрээс файл болгон эсвэл төслийн удирдагчдаас файл хэлбэрээр авч онлайн мэдээллийн санд оруулж байгааг ойлгож хүлээж авна гэдэгт итгэлтэй байна.
http://data.stf.mn/Home.aspx
Хуваалцах