• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 378918
  • Монгол улсын шинжлэх ухааан, технологийн судалгааг дэлхийн
    жишигт хүргэх санхүү, хөрөнгө оруулалтын үндэсний сан болно

  • Шударга ёс, ил тод байдлыг эрхэмлэн, олон улсын жишигт
    нийцсэн ахисан түвшний бүтээлч судалгааг тогтмол санхүүжүүлэх
    замаар Монгол улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулна

Хуваалцах