• Монгол улсын шинжлэх ухааан, технологийн судалгааг дэлхийн
    жишигт хүргэх санхүү, хөрөнгө оруулалтын үндэсний сан болно

  • Шударга ёс, ил тод байдлыг эрхэмлэн, олон улсын жишигт
    нийцсэн ахисан түвшний бүтээлч судалгааг тогтмол санхүүжүүлэх
    замаар Монгол улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулна

Хуваалцах