НЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН УТАС, ЦАХИМ ХАЯГИЙН ЖАГСААЛТ 

Д/д  Нэрс 

Албан тушаал 

Утасны дугаар  Цахим хаяг 
Д.Одгэрэл  Захирал  327744  odgerel@stf.gov.mn 

Захиргаа, хяналт шинжилгээний хэлтэс 

Б.Бадамцацрал 

Хэлтсийн дарга 

314546  badamtsatsral@stf.gov.mn 
Л.Батдэлгэр  Салбарын судалгаа, мониторинг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн /Хөдөө аж ахуй, биотехнологийн салбар/  315741  batdelger@stf.gov.mn 
С.Золзаяа  Салбарын судалгаа, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн /Байгалийн шинжлэх ухааны салбар/  zolzaya@stf.gov.mn 
С.Солонго  Салбарын судалгаа, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн /Нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны салбар/  solongo@stf.gov.mn 
Б. Эрдэнэчимэг  Салбарын судалгаа, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн /Анагаах ухаан, эрүүл мэнд, инженер, технологийн салбар/  erdenechimeg@stf.gov.mn 
Ц.Цэндмаа  Салбарын судалгаа, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн /Геологи, газарзүй, байгаль орчин судлалын салбар/  tsendmaa@stf.gov.mn 
А.Ариундэлгэр  Хүний нөөц, бичиг хэргийн мэргэжилтэн  327634  ariundelger@stf.gov.mn 
Д.Отгонжаргал  Үйлчлэгч  –  – 

Санхүү, төлөвлөлтийн хэлтэс 

10  Б.Отгонжаргал  Хэлтсийн дарга  329490  otgonjargal@stf.gov.mn 
11  Г.Уянга  Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  uyanga@stf.gov.mn 
12  Б.Намжилсүрэн  Төслийн нягтлан бодогч /Байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны салбар/  namjilsuren@stf.gov.mn 
13  Р.Амарбиш  Төслийн нягтлан бодогч / Хөдөө аж ахуй, биотехнологи, анагаах ухаан, эрүүл мэнд, инженер, технологи, геологи, газарзүй, байгаль орчин судлалын салбар/  amarbish@stf.gov.mn 
14  Н.Мөнхбүрэн  Архив, нярав  munkhburen@stf.gov.mn 

Мэдээллийн сан, маркетингийн хэлтэс 

15  Л.Тогтохбуян  Хэлтсийн дарга  315741  togtokhbuyan@stf.gov.mn 
16  Н.Гантөмөр  Дотоод хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн  70002542  gantumur@stf.gov.mn 
17  О.Ганьдмаа  Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн  ganidmaa@stf.gov.mn 
18  Б. Гэрэлмаа  Хууль, оюуны өмчийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  gerelmaa@stf.gov.mn 
19  Ж.Эрдэнэцэцэг  Мэдээллийн танхим хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  70002642  erdenechimeg@stf.nm 
20  Ж.Мягмарсүрэн  Маркетинг, бизнес хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  myagmarsuren@stf.gov.mn 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГҮҮДИЙН УТАС, ЦАХИМ ХАЯГ

Анагаах, эрүүл мэндийн салбар
1 Анагаах ухааны хүрээлэн 70287809 auh.ims@mnums.edu.mn
2 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 11-458645 info@phi.gov.mn
3 Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн 11-343013, 11-342150 zahirgaa@sci-tradmed.mn
4 Тархи, сэтгэл судлалын хүрээлэн
Байгалийн шинжлэх ухаан
5 Биологийн хүрээлэн 11-453088, 11-451781 igeb@mas.ac.mn
6 Ботаникийн хүрээлэн 11-453581 botany@mas.ac.mn, mas.botany@gmail.com
7 Газар зүй, геоэкологийн хүрээлэн 11-325487 IGG@MAS.AC.MN
8 Геологийн хүрээлэн 7017-1939 Geology@mas.ac.mn
9 Математик, тоон технологийн хүрээлэн 11-458090 imdt@mas.ac.mn
10 Одон орон, геофизикийн хүрээлэн 11-453683 iag@iag.ac.mn
11 Ой модны сургалт, судалгааны хүрээлэн 11-321500;

321500; 70118040; 324940

oimod@must.edu.mn
12 Хими, химийн технологийн хүрээлэн 11-480858 icct@mas.ac.mn
13 Физик, технологийн хүрээлэн 11-452313 ipt@mas.ac.mn
Инженер, технологи
14 Дулааны техник, үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн 11-357646 info@iteie.mn
15 Технологийн инкубатор
16 Уул уурхайн хүрээлэн 70167854 mimongolia@gmail.com
17 Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн 7700 3143
18 Цөмийн физикийн судалгааны төв 11-456348, 70151369 info@num.edu.mn
Нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан
19 Археологийн хүрээлэн 11-452894 archaeology@mas.ac.mn
20 Олон улсын харилцааны хүрээлэн 11-322613 iia@mas.ac.mn
21 Палеонтологийн хүрээлэн 70118283, 11-325835 paleo@mas.ac.mn
22 Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн 11-458305, 11-455028 history@mas.ac.mn
23 Философийн хүрээлэн 11-330847, 11-331512 philo@mas.ac.mn
24 Хэл зохиолын хүрээлэн 11-451436 inll@mas.ac.mn
Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан
25 Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 11-341572, 11-341936, info@riah.mn,
26 Мал эмнэлгийн хүрээлэн 70141553 70141911 vet_inst@gmail.com
27 Ургамал, газар тариалангийн хүрээлэн 11-342111 innovation@muls.edu.mn
28 Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 11-341252, 11-341054, 11-345330 info@plantprotection.mn

 

Хуваалцах