History

1993
24th, December
Mongolian Foundation for Science and Technology

The Science and Technology Fund (STF) was established by Resolution No. 192 of the Government of Mongolia dated December 24, 1993, and operates in accordance with the applicable laws and regulations and relevant rules and regulations. The rules of the Science and Technology Fund were approved by the annex to the above resolution, and the rules of operation of the Fund were approved by Order No. 113/100 dated May 19, 1994 of the Minister of Science and Education and the Minister of Finance of Mongolia.

1994 - 1996
PROF. T. AYURZANA

He was appointed as the director of STF

1998
1998
THE LAW OF MONGOLIA "ON SCIENCE AND TECHNOLOGY"

In early 1998, the Law of Mongolia "On Science and Technology" and the rules of the Science and Technology Foundation (SHUTZ), which were newly approved by the National Council of Science and Technology (SHUTZ) in the same year, confirmed the operational functions. According to this law, the Foundation is an organization that finances science and technology projects commissioned by the state and evaluates the results of projects. In April 1994, Dr. Professor Ts. Ayurzana was appointed as the director of the foundation, and it started its activities with 6 employees.

1996 - 2001
Sub Label
DOCTOR CH. TSOVOOKHUU

ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан

2001 - 2008
Sub Label
ДОКТОР ПРОФ.Х.ЦООХҮҮ

ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан

2006
2006
Sub Label
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ ИРЛЭЭ

2006 оноос Шинжлэх ухаан, технологийн сан Засгийн Газрын Тусгай сангийн тухай хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж ирлээ. Энэхүү хуулийг батлагдсантай холбогдуулан “Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн дүрэм”-ийг 2008 оны 7-р сарын 18-ны өдрийн БСШУ-ы /хуучнаар/ сайдын 379 дүгээр тушаалаар шинэчлэн баталсан.

2008 - 2009
Sub Label
ДОКТОР Ө.СҮХБААТАР

ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан

2009 - 2012
Sub Label
ДОКТОР Т.ГАН-ЭРДЭНЭ

ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан

2010
2010
Sub Label
МТҮП-ЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБА НЬ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛИЙН ДАГУУ ШУТСАНГИЙН ХАРЪЯАНД ИРЖ МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС НЭРТЭЙГЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАН АЖИЛЛАСАН

Монгол Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.5 дахь заалт, БСШУ-ы /хуучнаар/ сайдын 2010 оны 02 сарын 01 өдрийн 38 дугаар тушаалын дагуу МТҮП-ын Шинжлэх ухаан технологийн мэдээллийн алба нь үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу ШУТСангийн харъяанд ирж Мэдээлэл, Технологи, Мониторингийн хэлтэс нэртэйгээр зохион байгуулагдан ажилласан бөгөөд 2011 оны 9 р сараас эхлэн Мэдээллийн Технологи, Хамтын Ажиллагаа, Мониторингийн хэлтэс болон өргөжиж үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

2012 - 2016
Sub Label
ДОКТОР Х.ДОНДОГ

ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан

2013
2013
Sub Label
БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2017 оны 3-р сараас Санхүү, төлөвлөлтийн хэлтэс, Захиргаа, хяналт шинжилгээний хэлтэс болон Мэдээллийн сан, маркетингийн хэлтэс гэсэн 3 хэлтэстэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

2013 - 2017
Sub Label
ШУП-ИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН АЛБЫГ БАЙГУУЛСАН

Мөн БШУ-ны сайдын 2013 оны А/154 тоот тушаалын дагуу Шинжлэх ухааны паркийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын албыг дэргэдээ байгуулан ажилласан.

2016
2016 - 2019
Sub Label
ДОКТОР Д.ЭНХЖАРГАЛ

ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан

2019.01.14 - 2019.07.17
Sub Label
ДОКТОР С.НАМСРАЙЖАВ

ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан

2019.07.17-оос
Sub Label
ДОКТОР М.ТУНГАЛАГ

ШУТС-ийн захиралаар томилогдон ажилласан

2021
2021.10.12-оос
Sub Label
ДОКТОР Д.ОДГЭРЭЛ

БШУСайдын 2021 оны 10-р сарын 12 өдрийн Б/45 тоот тушаалаар ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажиллаж байна

Хуваалцах