ФИЗИК, ТЕХНОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

Физикийн шинжлэх ухаан ба технологийн чиглэлээр  эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэлхийн жишгээр явуулж, үр дүнг практикт нэвтрүүлэх, байгалийн шинжлэх ухааны орчин үеийн ололт амжилтыг түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино.

Энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд Физик, технологийн хүрээлэн нь 2020 он хүртэл эрдэм шинжилгээ, үйл ажиллагааны дараах ЗОРИЛТ (тэргүүлэх чиглэл)-ыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Үүнд:

 • Квант орны онолын судалгаа;
 • Их энергитэй эгэл бөөмс, цөмийн харилцан үйлчлэлийн судалгаа;
 • Хатуу биеийн физик, функциональ материалын физик технологийн судалгаа;
 • Соно ба фотобиофизикийн судалгаа;
 • Энергийн альтернатив эх үүсгүүрийн технологи ба цацрагийн физикийн судалгаа;
 • Физик электроник, автоматикийн онол, туршилтын ба мэдээллийн технологи, тооцооллын судалгаа.

Одоогийн манай хүрээлэнгийн судалгааны гол нэгжүүд нь ШУА-ийн анхны 4 хүрээлэнгийн нэг болох Байгалийн ухааны хүрээлэнд Их энергийн физикийн тасаг, Рентген спектроскопийн тасаг, Соронзон судлалын тасаг, газар хөдлөлийг судлах сектор, Одон орныг судлах оргил нэртэйгээр байгуулагджээ.

  ФИЗИК, ТЕХНОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

  Вэб сайт: https://ipt.ac.mn/
  Утас: 452313
  Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Физик технологийн хүрээлэн
  И-мэйл: ipt@mas.ac.mn
  3
  (1)