• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 375702

МОНГОЛ ОРНЫ ГУУРСГҮЙ УРГАМЛЫН (ХӨВД,ЗАМАГ,ХАГ,МӨӨГ)УЛААН ДАНСНЫ ҮНЭЛГЭЭ, ХАМГААЛАЛ

Description

Тодорхойлолт: “Монгол орны гуурсгүй ургамлын (хөвд, замаг, хаг, мөөг) улаан дансны үнэлгээ, хамгаалал” хэмээх зөвлөмжид хөвд, замаг, хаг, мөөгийн нийт 221 зүйлийн Улаан дансны үнэлгээг багтсан байна.

Түүнчлэн уг зөвлөмжинд хөвд 3 зүйл, замаг 3 зүйл, хаг 3 зүйл, мөөг 3 зүйл нийт 12 зүйл тус бүрийн ангилал, улаан дансны бүс нутгийн үнэлгээ, ургах орчин, ховордлын голлох шалтгаан болон хамгаалах зөвлөмжийн талаар тоймлон оруулжээ.

 Баталгаажилт: ISBN: 978-9919-9518-3-2

Эмхэтгэсэн: Э.Энхжаргал (Хөвд), Ц. Бөхчулуун (Замаг), О.Энхтуяа, С.Жавхлан (Хаг), Н.Хэрлэнчимэг, Г.Бүрэнбаатар (Мөөг).

Хянан тохиолдуулсан:  М.Ургамал.