• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 375716

Тогтвортой хөгжилд чиглэсэн үйлийн боловсрол

Description

Үйлийн ёсны боловсролын монгол сэтгэлгээний уламжлалыг “Оюун түлхүүр” шастирын жишээн дээр, өрнийн үйлийн ёсны боловсролын ойлголтыг Ж.Дьюгийн үзлээр төлөөлүүлэн харьцуулсны үндсэн дээр тогтвортой хөгжилд чиглэсэн үйлийн боловсролын шинж чанарыг авч үзсэн байна.